Сучасні цифрові технології у сфері радіозв’язку. MotoTRBO – інноваційна професійна платформа двостороннього цифрового радіозв’язку, розроблена компанією Motorola, що поєднує найкращі досягнення в галузі аналового двостороннього радіозв’язку і сучасні цифрові технології.
MotoTRBO дозволяє реалізувати комплексні телекомунікаційні рішення по передачі голосу і даних, телеметрії і GPS моніторингу, підвищити ефективність використання радіочастотного ресурсу та отримати ряд додаткових переваг і можливостей.

Легкий перехід без втрати інвестицій. Обладнання платформи Motorola MotoTRBO може працювати як в аналоговому, так і в цифровому режимах зв’язку, що дозволяє використовувати цифрові термінали MotoTRBO разом з існуючим парком аналогових радіостанцій. Завдяки цьому користувачі можуть легко і без істотних фінансових витрат здійснювати поступовий перехід існуючих радіосистем у новий цифровий формат. Наявне аналогове обладнання може застосо­вуватися до того часу, поки це ефективно, наприклад, лише для голосового зв’язку, тоді як ключові учасники команд можуть використовувати цифрові термінали MotoTRBO, що забезпечують всі переваги цифрового зв’язку і передачі даних.

Спрощена інтеграція, гнучкість, надійність. Радіообладнання MotoTRBO підтримує протоколи стандартів ІР-адре­сації та ІР пакетування даних і може напряму підключатися до ПК через інтерфейси USB чи Ethernet. Це надає можливість легко об’єднувати мережі радіозв’язку і комп’ютерні ІР мережі та використовувати нові можливості, які виникають внаслідок інтеграції мереж. Побудувавши базову невелику мережу цифрового радіозв’язку можна ускладнювати її без обмежень як по кількості абонентів, так і по території використання. У системі немає „центрального мозку”, і у разі виходу з ладу одного елементу мережі вся система вцілому продовжує функціонувати.

Нові стандарти зв’язку. Платформа Motorola MotoTRBO розроблена у відповідність з новим Євро­пейським стандартом цифрового конвенційного рухомого радіозв’язок ETSI 102361-1/2/3 Digital Mobile Radio (DMR). Відкритість стандарту гарантує реалізацію певного набору функціональних можливостей і повну сумісність між собою радіообладнання різних виробників. MOTOROLA – перша і поки-що єдина компанія, що запропонувала на ринок обладнання стандарту DMR.

„Два в одному”. В основі MotoTRBO застосовується технологія TDMA (багатостанційний доступ з часовим розділенням каналів), що дозволяє на одному фізичному радіоканалі організувати два логічні канали обміну інформацією. Це надає можливість вдвічі збільшити пропускну спроможність  радіоканалу і забезпечити одночасну передачу голосу і даних. Окрім цього, виникає можливість викорис­товувати два віртуальні канали за ціною одного, без оформлення додаткових дозволів у контролюючих органів і без придбання додаткового обладнання.
Застосування технології часового ущільнення TDMA дозволяє покращити якість зв’язку, підвищити спектральну ефективність і заощадити частотний ресурс, інтегрувати в одній радіостанції передачу голосу і даних, значно підвищити час автономної роботи акумуляторної батареї, здійснювати гнучке налаштування системи під конкретне завдання.

Споживачі. Максимальний ефект від впровадження Motorola MotoTRBO отримують підприємства і організації, у котрих крім звичайного голосового радіозв’язку є необхідність контролю місце­знаходження рухомих об’єктів та керування ними (GPS моніторингу), передача текстових повідомлень і цифрових даних. Такими службами виступають організації охорони суспільної безпеки, кому­нальні, аварійно-рятувальні служби, підприємства транспорту, служби екстреного реагування тощо.

Функціональні можливості платформи  Motorola MotoTRBO

Платформа Motorola MotoTRBO надає користувачам наступні функціональні можливості по передачі голосу та даних:

Передача  голосу у цифровому режимі:

 • груповий виклик;
 • вхід до групи із затримкою;
 • індивідуальний виклик;
 • загальний виклик всіх абонентів (загальносистемний виклик);
 • екстрений виклик;
 • сканування каналів і розмовних груп, в т.ч. пріоритетне сканування
 • передача ідентифікатора радіостанції (PTT ID);
 • текстове відображення імені набраної рації (aliasing);
 • дистанційне відключення радіостанції;
 • дистанційне прослуховування радіостанції (рації);
 • перевірка знаходження автомобільної чи портативної радіостанції в зоні покриття зв’язком;

Передача  голосу у аналоговому режимі:

 • обмежена підтримка сигналінгу MDC1200 (екстрений виклик, PTT ID);
 • сканування, включаючи пріоритетне сканування;
 • підтримка PL/DPL;
 • підтримка каналів 12.5/25кГц;
 • опціональна плата сигналінгу 5-Tone.

Передача  даних:

 • пакетна передача даних;
 • передача коротких текстових повідомлень;
 • телеметрія;
 • GPS моніторинг (визначення місцезнаходження рухомих об’єктів та інші параметри руху).

Використання технології TDMA зробило доступними для користувачів звичайних мереж радіозв’язок функціональні можливості раніше властиві тільки транкінговим системам: вхід до групи із затримкою, індивідуальний виклик, загальний виклик, дистанційне прослуховування.

Пакетна передача даних. Для пакетної передачі даних автомобільні і портативні радіостанції Motorola MotoTRBO оснащені вмонтованим радіомодемом. Підключення цифрових радіостанцій до зовнішніх пристроїв відбувається через порт USB, а сама передача даних здійснюється за допомогою використання протоколу UDP/IP IPv4. Ефективна швидкість передачі даних складає 2 Кбіт/с при використанні одного тайм-слота, і може бути подвоєна при використанні двох тайм-слотів.  

Обмін короткими текстовими повідомленнями у системі радіозв’язок Motorola MotoTRBO можливий між радіостан­ціями, а також між радіостанціями і ПК, на якому встановлене відповідне програмне забезпечення. Довжина повідомлення може становити 140 символів. Користувачі дисплейних і повноклавіа­турних радіостанцій можуть здійснювати відправку і прийом повідомлень вільного змісту. При вико­ристанні автомобільних і портативних радіостанцій без клавіатури можлива відправка заздалегідь заготовлених текстових повідомлень.

Телеметрія. Для використання Motorola MotoTRBO в нескладних телеметричних рішеннях на аксесуарних роз’ємах радіостанцій передбачені цифрові шини входу/виходу. Зміна стану шин входу/виходу може здійснюватися за допомогою зовнішніх пристроїв, дистанційно по радіоканалу з використанням кнопок управління на радіостанціях  або від зовнішніх програмних продуктів.

GPS моніторинг. Вбудований у цифрові радіостанції (рації) GPS приймач надає можливість здійснювати визначення місцезнаходження автомобільних і портативних радіостанцій,параметри руху (швид­кість, напрям), документувати історію руху, переміщення через контрольні точки та відхилення від графіка руху. Сьогодніінтеграція GPS-приймача у цифрову радіостанцію є унікальною пропозицією на ринку.

Приклад застосування  MotoTRBO /TRBOnet 

Одним з варіантів використання обладнання платформи Motorola MotoTRBO та програмного забезпеченняTRBOnet  може бути створення системи радіозв’язку для служб швидкої медичної допомоги. Розширені можливості організації групових та індивідуаль­них викликів дозволяють побудувати гнучку схему зв’язку між машинами і операторами підстанцій.
Інтегрований у автомобільні радіостанції (рації) GPS приймач системи NAVSTAR дозволить операторам підстанцій завжди бачити місцезнаходження машин швидкої допомоги та здійснювати оперативне управління ними (GPS моніторинг). У разі потреби оператори можуть перевірити доступність машин для зв’язку за допомогою функцій перевірки наявності автомобільних чи портативних радіостанцій на території покриття мережі радіозв’язок і дистанційного прослуховування радіостанцій.
Застосування новітнього цифрового обладнання платформи Motorola MotoTRBO та програмного забезпечення TRBOnet дозволить організувати оперативну і результативну роботу рухомих медичних бригад.